Skip to content

KeuPalle OKM:n seuratukea Futis kuuluu kaikille – hankkeeseen

KeuPalle OKM:n seuratukea Futis kuuluu kaikille – hankkeeseen

KeuPalle myönnettiin 23 000€ seuratukea seurakehitykseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Seuratukea haettiin KeuPan kehitystyöhön, ja yhteiskuntavastuullisemman toiminnan eteenpäinviemiseksi. KeuPa on viime vuosina saanut vahvistettua kilpailullista toimintaa, ja nyt seuran tavoiteena on liikuttaa kuntalaisia myös enemmän joukkuetoiminnan ulkopuolella sekä tuottaa näin hyvinvointia paikallisesti. 

Saadulla avustuksella tullaan palkkaamaan seuratyöntekijä, jonka toimenkuva on kehittää edellä mainittua toimintaa. Yhteistyö päiväkotien, koulujen, nuorisotoimen sekä myös aikuis- ja vanhusväestön parissa tulee kasvamaan ja kehittämään samalla seuraa kohti vastuullisempaa ja vaikuttavampaa toimintaa. 

Futis kuuluu kaikille – hankkeen keskeiset tavoitteet:

1. Lasten ja nuorten harrastajamäärien ja/tai –ryhmien lisääminen seurassa

2. Yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikunnan

harrastusmahdollisuuksien edistäminen

3. Liikunnasta luopumisen eli drop outin ehkäiseminen pitämällä nuoret mukana

toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina

4. Koko perheen liikkumisen edistäminen (perheliikunta)

Palkattavan henkilön koulutustausta ei ole hankkeessa ratkaisevin tekijä, vaan etsimme tekijää, jonka toiminnasta välittyy seuran arvot: ilo, liikunnallisuus, vapaaehtoisuus ja yhteisöllisyys. Eri ikäryhmien parissa tehty ohjaustyö ja liikunta-alan sekä jalkapalloon liittyvä lajitaito katsotaan hakemuksessa eduksi. Edellytämme hakijalta omatoimista työotetta ja kykyä suunnitella, verkostoitua sekä organisoida hanketta seurajohdon tuella. 

Hankkeen kesto on yksi vuosi. Hankkeessa mahdollisuus myös osa-aikatyön tekemiseen. Työntekijän rekry on nyt käynnissä, työpaikkailmoituksen löydät täältä!