Skip to content

Rahastonhoitajille

Rahastonhoitaja on joukkueen pelaajien vanhempien valitsema henkilö, joka vastaa joukkueen talouden hoidosta. Rahastonhoitajan tulee tehtävässään noudattaa lakeja ja asetuksia sekä seuran toimintaperiaatteita. Rahastonhoitajalla on käyttöoikeus joukkueen tiliin.

  • Pitää joukkueenjohtajan ajan tasalla joukkueen taloustilanteesta
  • Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen kausibudjetin käyttäen seuran kirjanpitopohjaa
  • Hyväksyttää joukkueenjohtajalla joukkueelle tulevat laskut
  • Maksaa joukkueen laskut ajallaan
  • Muistuttaa maksamattomista maksuista
  • Tulostaa tiliotteet kolmen kuukauden välein ja tekee joukkueen kirjanpidon ja toimittaa sen seuran taloudenhoitajalle.
  • Toimittaa kopiot tuomari- ja pelinohjaaja laskuista, palkkiolaskuista ja kululaskuista yms seuran taloudenhoitajalle maksettavaksiAlkuperäiset liitetään joukkueen kirjanpitokansioon.
  • Arkistoi joukkueen tositteet aikajärjestykseen
  • Seuran taloudenhoitaja opastaa ja kouluttaa joukkueiden rahastonhoitajat.

Keuruun Pallo ry luokitellaan yleishyödylliseksi aatteelliseksi yhdistykseksi. Sen vuoksi se nauttii mm. veroetuja. Jotta edut säilyvät seuralla, on tärkeää noudattaa voimassaolevia lakeja ja asetuksia. Näitä ovat mm. verolainsäädäntö, kirjanpitolaki, yhdistyslaki ja työlainsäädäntö. Seuran johtokunta on vastuussa joukkueiden talous ja raha-asioista. 

Kaikki joukkueiden tilitapahtumat kirjataan pääseuran kirjanpitoon. Joukkueenjohtajat tai taloudenhoitajat toimittavat seuran toimistolle kolmen kuukauden välein kaikki tiliotteensa, kuittinsa ja tositteensa. Mikä jonkin kuitti on kateissa, tehdään siitä kirjallinen selvitys allekirjoituksella. Kuitteja ei saa sotkea, esim. viivailla mitään. Jos tilillä ei ole tilitapahtumia, on toimitettava kuitenkin saldo- ja korkotodistus. 

Mikäli joukkue maksaa itselleen jotain korvausta (esim. hankinnat), on tositteesta oltava jonkin toisen joukkueen jäsenen allekirjoitus ja hyväksyntä. Joukkueiden tileiltä ei voi maksaa maksuja, jotka edellyttävät ilmoitusvelvollisuutta esim. verottajalle. Nämä on hoidettava pääseuran kautta. Tällaisia ovat mm. maksut yksityishenkilöille ja palkat. Korvaukset hoidetaan sovitusti pääseuran tilien kautta.

Kaikki joukkueen maksuliikenne on tapahduttava seuran Y-tunnuksen, 0869981-3 alla. Kun laskutetaan esim. talkoista, on Y-tunnuksen oltava näkyvissä laskulla vaikka käytetään joukkueen omaa tiliä. 

Joukkueen talkootulot ja avustukset ovat verovapaata tuloa, eli aiemmin mainittua veroetua. Kun joukkue pitää esim. kioskia omissa tapahtumissa, on tulo verovapaata. Tilanne muuttuu mikä joukkue ottaa hoitaakseen esimerkiksi jonkun ulkopuolisen kioskin kesäksi. Tällöin tuloraja on 15 000€, jonka jälkeen toiminta muuttuu arvonlisäverolliseksi. 

Kaikki joukkueen varat ovat pääseuran omaisuutta, jonkun vuoksi ne liitetään seuran kirjanpitoon. Joukkueet hallinnoivat tilejä itsenäisesti, mutta mikäli tulee riita- ja/tai ongelmatapauksia, varoja hallinnoi seuran hallitus. Mikä esim. joukkue lakkautetaan, varoja ei korvamerkitä kenellekkään henkilölle ja jaeta pois, sillä tällöin ne muuttuisivat saajan henkilökohtaiseksi tuloksi. Tällaisessa tapauksessa varat siirtyvät pääseuralle.