Skip to content

Vinkkejä ongelmatilanteisiin

Jalkapallo on maailman suosituin laji, jonka äärelle kokoontuu paljon harrastajia, seuratoimijoita ja kannattajia. Kun useimmiten pelataan tavoitellen onnistumista tai voittamista, kuuluu lajiin myös tunteita laidasta laitaan, ilosta ja onnistumisesta aina pettymykseen saakka.

Kunnioitetaan ja arvostetaan

Harrastustoiminnassa pienten junioreiden kanssa, on aikuisten esimerkki ja apu tunteiden käsittelyssä tarpeen. Aikuisten esimerkillä, kannustamisella ja tuella opetamme pienille junioreille onnistumisen iloa ja epäonnen sietämistä. On tärkeää, että jokainen kentällä, kentän laidalla kuin harrastajan taustajoukoissa kotioloissa kunnioittaa kaikkia lajin parissa toimivia, pelaajia, valmentajia sekä tuomareita.

Jokainen käytetty ilta tai päivä pelien parissa tarkoittaa, että pelaajat pääsevät pelaamaan turvallisesti ja erotuomarin valvoman reilun pelin hengen mukaisesti. Samalla me erotuomarit pääsemme nauttimaan viihdyttävistä otteluista pelin tiimellyksessä, rikelinjasta ja pelin kulusta huolehtien. Pääsemme todistamaan pelin riemua ja onnistumisia, kuten myös pettymyksiä ja häviöitä.

Erotuomari on otteluiden neutraali osapuoli, joka turvaa kunnioittavan ilmapiirin pelin kaikille tapahtumille.

Jotta erityisesti uudet jalkapalloerotuomarit innostuvat pysymään lajin parissa, on oleellista ymmärtää uuden erotuomarin uran alkuvaiheita. Erotuomarointi ei ole helppoa, mutta kollegojen ja kouluttajien tuella jokainen kehittyy paremmaksi peli peliltä – aivan kuten pelaajat ja valmentajat.

www.palloliitto.fi

Vastuut ja velvollisuudet

Jokaisella seuratoimijalla on velvollisuus turvata harrastajille turvallinen harrastusympäristö. KeuPassa kiusaamiselle on nollatoleranssi. Jos lapsesi kertoo tulleensa kiusatuksi tai havaitset itse käytöstä joka ei lajiin kuulu, ilmoitathan tästä joukkueiden toimihenkilöille. Me KeuPassa pyrimme Palloliiton ohjeiden mukaan turvaamaan sen, että kentällä on harjoituksissa riittävä määrä aikuisia. Kuitenkin on mahdollista, että kaikki sanat ja teot eivät harjoitusten aikana tule valmentajien tietoon.

Joukkueiden on tärkeä luoda yhteiset pelisäännöt ja puhua avoimesti siitä, miten pelaajia, valmentajia sekä tuomareita harrastuksessa kunnioitetaan.

Kun toimitaan joukkuelajin äärellä, mahtuu harrastukseen mukaan eri tasoisia ja eri taustaisia harrastajia. Taitotaso tai harrastajan tausta ei oikeuta ikävään kommentointiin, vaan tuetaan ja kannustetaan jokaista harrastajaa pienestä pitäen. Jokainen lapsi kasvaa, kehittyy ja oppii omaa tahtiaan. Jokaisen oma motivaatio harrastukseen on myös eri, toinen saattaa tähdätä huipulle harjoitellen paljon myös omatoimisesti, toiselle taas riittää harjoittelu joukkueen tapahtumissa. Kunnioitetaan siis myös pelaajan motivaatiota sekä tarjotaan mahdollisuus myös muiden lajien harrastamiseen jalkapallon ohella.

KeuPassa ei hyväksytä kiusaamista tai rasismia. Kuka tahansa kohtaa harjoituksissa tai peleissä käytöstä joka ei kentälle kuulu, kerro siitä joukkueen tai seuran toimihenkilöille, jotta asia saadaan selvitettyä.

Tukea vuorovaikutukseen

Joukkuelajeissa harrastajien taustat ja taidot voivat olla erilaiset. Jotta vuorovaikutus olisi helppoa ja ymmärrettävää kaikille harrastajille, on Palloliitto teettänyt kuvakortit harrastamisen ja harjoitusten tueksi. Kuvakortit voi ladata käyttöönsä täältä!

Joukkuelajeihin liittyy paljon tunteita, joita aikuisten ja valentajien on tärkeä myös osata opettaa harrastajille. Kaikki tunteet ovat sallittuja, se miten me kohtaamme ja ymmärrämme tunteet vaikuttaa lopputulokseen. Positiivisella palautteella, innostamisella ja oivaltamisella on suuri merkitys harrastajille. Ongelmatilanteissa anna lapselle aikaa ja tilaa kertoa tunteistaan. Myös kuulluksi tuleminen ja läsnäolo ovat tärkeitä harrastajille.